Bases dels Premis Vinari de l’Enoturisme català, edició 2024

Article 1 – Organització i control de les dades
Article 2 – Objectius
Article 3 – Participants
Article 4 – Condicions d’admissió
Article 5 – Modalitat d’inscripció
Article 6 – Cost de participació i forma de pagament
Article 7 – Categories
Article 8 – Guardons i premis
Article 9 – Força major i modificació
Article 10 – Controls
Article 11 – Participació al concurs
CONTACTE i incidències
Article 1 – Organització i control de les dades

Els Premis Vinari de l’Enoturisme (d’ara endavant PVE) estan organitzats per Vadevi.cat- Comunicació Vinària, S.L- amb seu a Passeig de Gràcia, 16 1r 3a, amb codi postal 08007, de Barcelona. El lloc web oficial és www.premisvinari.cat i l’e-mail de contacte: vinari@vadevi.cat. Els Premis Vinari d’Enoturisme s’organitzen amb la col·laboració de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya.

Registrant-se al concurs dels Premis Vinari, es considerarà que tots els participants han consentit la transferència de les seves dades personals al responsable del tractament d’aquestes, als efectes de l’administració dels Premis Vinari i de qualsevol altra finalitat que hagi consentit el participant.

Article 2 – Objectius

Els Premis Vinari tenen com a principals objectius:

 • Promocionar i potenciar l’enoturisme de qualitat a Catalunya, fomentar-ne el coneixement i la difusió com a activitat de proximitat i estimular-ne la pràctica.
 • Estimular a tots els cellers, les empreses i/o entitats d’àmbit privat, amb seu a Catalunya, per tal de vetllar per la qualitat, sostenibilitat i especialització del seu producte enoturístic
 • Incentivar a tots els cellers, les empreses i/o entitats d’àmbit privat, amb seu a Catalunya, a la millora contínua de les seves ofertes i innovar a l’hora de plantejar noves propostes enoturístiques.
 • Divulgar entre els consumidors -especialment catalans- la cultura, el territori i les característiques dels vins catalans a través de l’activitat de l’enoturisme
Article 3 – Participants

Hi poden participar amb els seus productes enoturístics:

 • Cellers elaboradors de vins de qualsevol mena
 • Cooperatives vitivinícoles
 • Hotels, allotjaments, restaurants i càterings
 • Bars de vins
 • Empreses, professionals i entitats d’àmbit privat que desenvolupin activitats dins de l’àmbit de l’enoturisme

Sempre que tinguin la seva seu social a Catalunya

Article 4 – Condicions d’admissió
 • Els productes enoturístics presentats han d’estar disponibles per al públic en general en el moment de la inscripció als PVE
 • S’han d’omplir tots els camps de registre del formulari per a la seva definitiva inscripció al concurs.

IMPORTANT: La persona que realitzi la inscripció és la responsable de les dades expressades en el formulari d’inscripció. Aquestes dades seran les que s’utilitzaran per classificar els vins en l’ordre de tast del concurs, i les que es publicaran en el cas que guanyin premis o medalles.

Article 5 – Modalitat d’inscripció

La inscripció es farà online a través de la web del concurs, www.enoturisme.premisvinari.cat. Caldrà emplenar les dades del formulari seguint les instruccions que s’indiquen.

L’organització rebrà els dossiers de candidatura i eliminarà les que no compleixen amb el reglament. Es descartaran les candidatures que no vagin acompanyades del corresponent pagament dels drets d’inscripció. L’empresa s’inscriu és totalment responsable de la veracitat de les dades introduïdes en el formulari d’inscripció.

Les inscripcions es podran fer fins el dia 22 de març de 2024

Article 6 – Cost de participació i forma de pagament
Article 6.1 Cost de participació:

Presentar una candidatura a un dels premis té un cost de 30 euros + iva

Article 6.2 – Forma de Pagament

El pagament de la inscripció dels vins es pot fer mitjançant targeta de crèdit o per transferència bancària. La inscripció serà ferma un cop s’hagi rebut la confirmació del pagament de la targeta de crèdit o el comprovant de la transferència bancària.

La transferència bancària s’ha de realitzar al número de compte de l’entitat:

CAIXABANK

IBAN: ES98 2100 3054 6722 0065 8467

En l’assumpte de la transferència s’haurà de fer constar:

Nom del celler, empresa o entitat + import de la inscripció

El comprovant de la transferència s’ha de fer arribar per correu electrònic a vinari@vadevi.cat

Les despeses bancàries, en cas que n’hi hagi, van a càrrec del participant. No es reemborsaran les despeses d’inscripció en cas de cancel·lació o d’error d’inscripció.

Article 7 – Categories
Article 7.1 Allotjaments i restauració

Reconeixement als allotjaments i/o als restaurants que ofereixen una experiència integral de qualitat als seus visitants, estretament lligada al vi i a l’enoturisme, amb estada temàtica i que demostrin una significativa participació en el turisme vitivinícola. També podran optar a aquest premi els cellers que incloguin en les seves instal·lacions un restaurant que ofereixi experiències en vins, menjars de qualitat i utilitzi productes locals o regionals.

 • Premi Vinari al Millor Allotjament Enoturístic
 • Premi Vinari a la Millor Experiència Enogastronòmica (Restaurant, Bar de Vins, Càtering)
Article 7.2 Categoria Cellers i Cooperatives

Reconeixement a cellers que ofereixen a les seves instal·lacions activitats i experiències enoturístiques, educatives o de recreació, diferents, innovadores i singulars per als visitants (individuals o en grup), que fomentin la cultura del vi i afavoreixin la comercialització del vi català.

 • Premi Vinari a la Millor Visita Enoturística i Experiència de Tast de Vins
Article 7.3. Experiències

Reconeixement a aquelles activitats i experiències enoturístiques portades a terme per empreses que ofereixen viatges combinats i/o vinculats, empreses de transports i entitats d’àmbit privat -que no siguin productors de vi- i que es dediquen a proporcionar un servei significatiu dins la indústria del turisme vitivinícola i ofereixin experiències innovadores en l’àmbit de l’enoturisme, o que facin ofertes de paquets o estades turístiques en les quals l’eix principal sigui l’enoturisme. Inclou el reconeixement a entitats que treballen en el desenvolupament de l’enoturisme al seu territori o que realitzen accions de màrqueting i/o promoció en aquest àmbit.

 • Premi Vinari a la Millor Activitat Enoturística dins dels àmbits Cultural, Social i Esportiu
 • Premi Vinari a la Millor Activitat Enoturística dins de l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
 • Premi Vinari a l’Activitat Enoturística més Innovadora
 • Premi Vinari a la Millor Enoturística Solidària
Article 8 – Guardons i premis

Els PVE atorga en cadascuna de les categories un guardó i un diploma acreditatiu del premi obtingut. De totes les candidatures presentades i guanyadores d’una de les categories s’atorgarà el Gran Premi Vinari a la Millor Experiència Enoturística de Catalunya.

Els guardons s’atorgaran segons apreciació del Jurat en funció de l’alt nivell de qualitat de les candidatures presentades, però en cas que el jurat ho consideri oportú, es podran declarar deserts algun o alguns dels guardons. Tanmateix si el Jurat ho considerés oportú es podrien declarar dos guanyadors ex aequo d’algun o alguns dels guardons.

 Tots els resultats es comunicaran als elaboradors i al públic general en una Gala de lliurament de premis.

Es prohibeix l’ús no autoritzat i la reproducció del logotip, de les distincions i dels Premis.

Els resultats del concurs es difondran de la manera més àmplia possible utilitzant tots els mitjans de comunicació (xarxes socials, web, premsa especialitzada i generalista, etc.).

Article 9 – Força major i modificació
 • En cas que un esdeveniment aliè a la voluntat de l’organització impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, la responsabilitat no recaurà en els Premis Vinari.
 • L’organització es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar les dates inicialment previstes, d’abreujar-lo, de perllongar-lo o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), de qualsevol esdeveniment imprevist i aliè a la seva voluntat o de necessitat justificada.
 • En aquests supòsits, no es podrà responsabilitzar l’empresa organitzadora ni demanar-li cap compensació.
Article 10 – Controls

• L’organització dels Premis Vinari es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les candidatures que no compleixin amb el reglament.

• Només l’organització dels Premis Vinari serà competent per a solucionar eventuals litigis.

Article 11 – Participació al concurs

La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquest reglament. No es reemborsaran les despeses de participació en el cas que les candidatures, els documents d’inscripció i/o el pagament de les despeses arribin passada la data límit d’inscripció al concurs o s’hagi incomplert algun dels reglaments descrits en aquestes bases.

CONTACTE i incidències

Informació general sobre els Premis Vinari:
Ramon Roset vinari@vadevi.cat | direcciovinari@vadevi.cat | Tel. 666 57 91 22

Informació sobre inscripcions i incidències:
Zaida Torregrosa vinari@vadevi.cat | ztorregrosa@vadevi.cat | Tel. 685 10 50 29

Web oficial: www.premisvinari.cat

Podeu seguir l’actualitat del concurs a xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter: @PremisVinari i del hashtag #VinariEnoturisme24